Termín:  08. 04. 2022, začiatok 8:00 h.

Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková, alena.bujdakova@agroinstitut.sk

Cieľom seminára je informovať účastníkov o problematike pozemkových spoločenstiev, spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

Ďalšie informácie o kurze a online prihláška